KODUKORD

1. Uisukooli rühmade treeningud toimuvad vastavalt kooli õppeaasta algul kehtestatud tunniplaanile.

2. Info kooli töökorralduse ja selle muudatuste kohta tuleb jälgida kooli kodulehel.

3. Treeningutel peavad olema tagatud ohutusnõuded.

4. Koolis treeningtunnid algavad täpselt selleks ettenähtud ajal.

5. Õpilane saabub treeningtundi vähemalt 30 min. enne treeningu algust ning vältimaks traumasid treeningul teeb vastavalt treeneri poolt määratud soojendusharjutusi enne jääle minekut.

6. Õpilase ohutuse tagamiseks treeningutel tuleb pikki juukseid kanda krunni keeratuna.

7. Igal kooli õpilasel on tunnis kaasas isiklikud spordivahendid (hüpitsad, kummid jms).

8. Kooli õpilane hoolitseb selle eest, et uisud oleksid piisavalt teravad. Uiskudele kinnitatakse kaitsmed, mida tohib ära võtta vahetult enne jääle astumist ning mis pannakse koheselt uiskude peale pärast treeningtunni lõppemist.

9. Jääväljaku ääres olev ala tuleb hoida puhtana ja korras. Täisnuusatud salvrätid ja tühjad joogipudelid tuleb peale treeningut visata prügikasti.

10. Kool ei vastuta garderoobi ja jääväljaku äärde jäetud valveta isiklike asjade eest.

11. Treeningtunni lõppedes peab õpilane kokku korjama isiklikud asjad ja vahendid ning jätma treeningpaiga korda.

12. Lapsevanematel ei ole lubatud treeningute ajal viibida jääväljaku ääres ja sekkuda treeningtundi väljaarvatud treeneri eelneval nõusolekul.

13. Õpilane treeningutel kuulab ainult treenerit ja keskendub maksimaalselt läbiviidavale  treeningule.

14. Kõik kooli õpilased, nende esindajad, treener-pedagoogid ja kooli juhtkond kohustuvad käituma vastastikku korrektselt ja üksteise suhtes lugupidavalt.