ÕPPEKAVA

Eesmärgid ja ülesanded:

 1. Õpilaste kehaliste võimete (kiirus, osavus, painduvus jt.) arendamine ja täiustamine

 2. Tervise tugevdamine, puuduste kõrvaldamine kehalises arengus ja ettevalmistuses

 3. Loomevõimete arendamine kasutades süstemaatilisi kehalisi harjutusi ja võistlustegevust

 4. Teadmiste suurendamine tervislikust eluviisist ja toitumisest

 5. Spordiga tegelemiseks täiendavate võimaluste loomine laste, noorte ja täiskasvanute jaoks

 6. Tänava negatiivsest mõjust kõrvalejuhtimine

 7. Noorte vaba aja organiseerimine

 8. Spordi ja iluuisutamise vastu püsiva huvi kujundamine ja säilitamine

 9. Sportlike iseloomuomaduste, suhtumise ja hoiakute arendamine

 10. Töökuse kasvatamine

 11. Anda õpilastele teoreetilisi teadmisi spordist ning praktilisi vilumusi selleks, et tõsta treeningute efektiivsust ja tekitada huvi ka tervisespordiga tegelemise jätkamist pärast saavutuspordist lahkumist

 12. Talendikate noorte leidmine ja nende ettevalmistamine Eesti Meistrivõistlustel/tiitlivõistlustel edukaks võistlemiseks