top of page
Figure Skating

info

õppekava

kodukord

programm JÄÄL

Uisukool Reval tegutseb 2013. aastast ja oma Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba.

Iluuisutamine on väga kaunis ja tehniliselt keeruline spordiala. Sellega tegelemine nõuab uisutajalt pühendumist, kirge, rutiinset tööd ja aega.

Seda kooli asutades oli meie kõige tähtsam eesmärk teha uisutreeningutes osalemine võimalikult meeldivaks ja mitmekülgseks ning motiveerida uisutajate töökust, võimekust, arengut ja tulemusi läbi treenerite entusiasmi ja positiivsuse. 

Koolis tegutsevad erineva tasemega treeningrühmad, algajad, lapsed, noored, täiskasvanud, saavutussportlased ja tippsportlased.

Koolis saab iluuisutamisega tegeleda nii hobi tasemel kui ka kõrgete sportlike tulemuste tasemel. Arendame ja laiendame Eesti iluuisutamise kandepinda igakülgselt. Kooli treenerid ja juhendajad on oma ala spetsialistid, kes tegutsevad ühtse tiimina. Oleme seisukohal, et kõrgete sportlike tulemusteni viivad head eeldused selleks spordialaks, arukas treenimine ja tark tiim.

Kool omab rahvusvahelisi kontakte uisumaailmas ning teeb koostööd eri riikide klubide, koolide ja alaliitudega.

Uisukool REVAL

Millega me TEGELEME!

1

JÄÄL

Hüpped, sammud, piruetid, libisemine, võhm, kavad, tantsud, jääkoreograafia, muusika interpreteerimine, grupitreeningud, individuaalne lähenemine, eratunnid.

2

ÜKE / SAAL

Tugevus, jõud, vastupidavus, erinevate lihasgruppide treeningud, hüpped, imitatsioonid, venitused, ballett, pilates, tants, tasakaal, koordinatsioon.

3

LISAKS

Võistlemine, võistluste korraldamine, esinemised, jääshowd, jõulupeod, hooaja lõpupeod, jäädiskod, ürituste korraldamine, laagrid, klubiline tegevus, koolitused.

bottom of page